Нашата постапка за перење е едноставна и ефикасна .

 Кај нас има два начина на перење.

 Едниот е машинско перење, а другиот начин е рачно перење.

 

 Постапка на машинско перење :

   1. Машинско перење на теписите со еколошки шампон .

   2. Машинско цедење на теписите(85%) .

   3. Природно досушување во специјален бокс за сушење .

 

 Постапка на рачно перење :

   1. Наводенување на тепихот

   2. Нанесување на шампон

   3. Четкање на тепихот

   4. Рачно плавење на тепихот

   5. Центрифугирање на тепихот

   6. Природно досушување на тепихот

 

 Располагаме со две машини за рачно перење на теписи.