За Нас

ЛОКАЦИЈА

АМЕЛ МДГК Скопје е компанија која се занимава со перење на теписи.

Почетоците на работење на компанијата датираат од 1994 година под името АМЕЛ. Во 2007 година компанијата е пререгистрирана во АМЕЛ МДГК Скопје.

Користиме софистицирана опрема која опфаќа машини за перење и сушење на теписите и сертицифиран шампон наменет за перење на истите. Ланчаниот процес на целата постапка е составен од неколку подпроцеси и услуги :

  1. Превземање на теписите од клиентите
  2. Перење на теписите :
  • машински
  • рачно
  1. Сушење
  2. Достава на теписите до клиентите

Успешната комбинација од најсовремената технологија, квалитетен шампон и врвното искуство се рефлектира во конзистентност и унифициран начин на работење на компанијата.

Стекнатите знаења долж многу години, добиените вештини во процесите и услугата се рефлектираа во изградба на културните вредности и идентитет на компанијата.

Поаѓајќи од нашето мото ” Квалитетот е наш сојузник”, продолжуваме во правец на континуирано одржување на довербата на нашите клиенти.