Контакт


Ние се грижиме за вашиот дом да биде чист и удобен

Перење Теписи
АМЕЛ мдгк Скопје

Поаѓајќи од нашето мото ” Квалитетот е наш сојузник”, продолжуваме во правец на континуирано одржување на довербата на нашите клиенти.

E-mail: contact@perenjetepisi.mk

Јавете се: 078 234 344

Јавете се: 070 564 357

Јавете се: 071 880 032

Јавете се: 30 72 082